Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Most Downloaded

Cumhuriyetten Günümüze Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Amaçlarının İncelenmesi

Kerim Uçar

ss. 68 - 86   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.5   |   Okunma Sayısı: 648  |  İndirilme Sayısı: 709

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi

Merve Hülya Kibar Furtun, Demet Sancı Uzun & Serkan Furtun

ss. 32 - 57   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.3   |   Okunma Sayısı: 631  |  İndirilme Sayısı: 642

Soru Sorma Becerileri Bakımından Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Metni Anlama Sorularının Day ve Park Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi

Bora Bayram

ss. 58 - 67   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.4   |   Okunma Sayısı: 305  |  İndirilme Sayısı: 494

Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime İlişkin Görüşleri

Ayşe Aytar & Seher Yarar Kaptan

ss. 24 - 50   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.2   |   Okunma Sayısı: 281  |  İndirilme Sayısı: 470

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri

Seher Yarar Kaptan & Adem Beldağ

ss. 1 - 19   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.1   |   Okunma Sayısı: 161  |  İndirilme Sayısı: 418

Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme

Ela Özder & Ali Faruk Yaylacı

ss. 20 - 31   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.2   |   Okunma Sayısı: 212  |  İndirilme Sayısı: 415

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Ali Kılıç & Adem Beldağ

ss. 1 - 23   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.1   |   Okunma Sayısı: 250  |  İndirilme Sayısı: 406

Nöbet Görevi Alan Öğretmenlere Göre Orta Öğretim Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar

Mehmet Ali Yarım & Işıl Bedirhanoğlu

ss. 51 - 64   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.3   |   Okunma Sayısı: 166  |  İndirilme Sayısı: 402

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298   |   Okunma Sayısı: 7  |  İndirilme Sayısı: 347

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Öğretim Uygulamaları: Bir Meta-Analiz Çalışması

Ahmet Serdar Şentuna & Yılmaz Geçit

ss. 99 - 116   |  DOI: 10.29329/jsve.2022.511.6   |   Okunma Sayısı: 105  |  İndirilme Sayısı: 255