Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Most Viewed

Cumhuriyetten Günümüze Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının Amaçlarının İncelenmesi

Kerim Uçar

ss. 68 - 86   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.5   |   Okunma Sayısı: 611  |  İndirilme Sayısı: 654

2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Okuma Kazanımlarının (1-4. Sınıflar) Değerlendirilmesi

Merve Hülya Kibar Furtun, Demet Sancı Uzun & Serkan Furtun

ss. 32 - 57   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.3   |   Okunma Sayısı: 592  |  İndirilme Sayısı: 569

Soru Sorma Becerileri Bakımından Türkçe Öğretmeni Adaylarının Hazırladıkları Metni Anlama Sorularının Day ve Park Taksonomisi’ne Göre Değerlendirilmesi

Bora Bayram

ss. 58 - 67   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.4   |   Okunma Sayısı: 277  |  İndirilme Sayısı: 472

Öğretmen Adaylarının Disiplinler Arası Eğitime İlişkin Görüşleri

Ayşe Aytar & Seher Yarar Kaptan

ss. 24 - 50   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.2   |   Okunma Sayısı: 273  |  İndirilme Sayısı: 457

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma

Ali Kılıç & Adem Beldağ

ss. 1 - 23   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.1   |   Okunma Sayısı: 234  |  İndirilme Sayısı: 390

Sınıf Yönetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Bir İnceleme

Ela Özder & Ali Faruk Yaylacı

ss. 20 - 31   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.2   |   Okunma Sayısı: 181  |  İndirilme Sayısı: 393

Özel Okulda Öğretmen Olmak: Nitel Bir Araştırma

Deni̇z Görgülü

ss. 1 - 19   |  DOI: 10.29329/jsve.2022.511.1   |   Okunma Sayısı: 156  |  İndirilme Sayısı: 236

Tarih Öğretiminde Arşiv Belgelerinin Etkinlik Temelli Kullanıma Yönelik Mesleki Gelişim Eğitim Programı

İbrahim Yahşi & Ünal Uğur

ss. 20 - 41   |  DOI: 10.29329/jsve.2022.511.2   |   Okunma Sayısı: 150  |  İndirilme Sayısı: 194

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Medya Okuryazarlığı Hakkındaki Görüşleri

Seher Yarar Kaptan & Adem Beldağ

ss. 1 - 19   |  DOI: 10.29329/jsve.2020.298.1   |   Okunma Sayısı: 148  |  İndirilme Sayısı: 401

Nöbet Görevi Alan Öğretmenlere Göre Orta Öğretim Pansiyonlarında Yaşanan Sorunlar

Mehmet Ali Yarım & Işıl Bedirhanoğlu

ss. 51 - 64   |  DOI: 10.29329/jsve.2021.410.3   |   Okunma Sayısı: 131  |  İndirilme Sayısı: 370