Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Yayın Kurulu

Editör
Dr. Adem BELDAĞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
Yayın Kurulu
Dr. Ali Faruk Yaylacı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye 
Dr. Bayram Yılar Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Dr. Bora Bayram Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Türkiye
Dr. Elif Meral Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Dr. Erhan Yaylak Ordu Üniversitesi, Türkiye
Dr. Feride Ersoy Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Dr. İrfan Nihan Demirel Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
Dr. Özlem Ulu Kalın Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye
Dr. Seher Yarar Kaptan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Türkiye
Dr. Sevda Yılmaz Bayburt Üniversitesi, Türkiye
Dr. Zeynep Başçı Namlı Atatürk Üniversitesi, Türkiye
Yayınevi Yazı İşleri Sorumlusu
Ulaş Yabanova Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

833 defa okundu.