Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi
Abbreviation: JSVE | ISSN (Online): 2757-7597 | DOI: 10.29329/jsve

Orjinal Araştırma Makalesi    |    Açık Erişim
Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 2023, Cil. 4(1) 44-56

Gülten Dayıoğlu’nun Uçurtma Adlı Eserinin Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesi

Ayşegül Erarslan & Bora Bayram

ss. 44 - 56   |  DOI: https://doi.org/10.29329/jsve.2023.634.3

Yayın tarihi: Aralık 31, 2023  |   Okunma Sayısı: 17  |  İndirilme Sayısı: 68


Özet

Toplum içerisinde o toplumun yüzyıllar boyu oluşturduğu kültüre bağlı olarak değişiklik gösteren değerler bulunmaktadır. Bunun yanında sadece o topluma ait olmayan ve evrensel düzeyde geçerliliği bulunan değerlerin de milletlerarası ortak kültür oluşumuna büyük katkı sağladığı bilinmektedir. Bu sebeple hem millî değerlerin hem de evrensel değerlerin bireylere aktarılmasındaki en önemli araçlardan biri yazılı kaynaklar içerisinde yer alan çocuk edebiyatı dolayısıyla çocuk kitaplarıdır. Çocuk edebiyatı değerlerin aktarımı noktasında bilimsel olarak geniş bir araştırma alanıdır ve bu alan içerisinde birçok yazara ait eser eğitsel değerler açısından incelenmektedir. Bu çalışmada ise Gülten Dayıoğlu’nun Uçurtma adlı eserinin eğitsel değerler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği çalışmada söz konusu eser içerisinde yer alan değerler, Türkçe Öğretim Programı kök değerleri ve UNESCO evrensel değerler kapsamında incelenmiş, her bir değer frekans ve yüzdelerine göre analiz edilmiştir. Çalışma bulgularına göre, Gülten Dayıoğlu’nun Uçurtma adlı eserinde en çok işbirliği, sorumluluk ve özdenetim değerleri yer alırken, en az ise barış ve vatanseverlik değerlerine yer verildiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gülten Dayıoğlu, Uçurtma, Değerler Eğitimi, Millî ve Evrensel Değerler


Bu makaleye nasıl atıf yapılır

APA 6th edition
Erarslan, A. & Bayram, B. (2023). Gülten Dayıoğlu’nun Uçurtma Adlı Eserinin Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesi . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 4(1), 44-56. doi: 10.29329/jsve.2023.634.3

Harvard
Erarslan, A. and Bayram, B. (2023). Gülten Dayıoğlu’nun Uçurtma Adlı Eserinin Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesi . Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 4(1), pp. 44-56.

Chicago 16th edition
Erarslan, Aysegul and Bora Bayram (2023). "Gülten Dayıoğlu’nun Uçurtma Adlı Eserinin Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesi ". Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi 4 (1):44-56. doi:10.29329/jsve.2023.634.3.

Kaynakça
 1. Aktepe, V. (2014). Etkinlik temelli değer eğitiminin öğrencilerin yardımseverlik tutumlarına etkisi. Researcher: Social Science Studies, 2(2), 17–49. [Google Scholar]
 2. Alyılmaz, C., & Şahin, H. (2019). Yahya Kemal Beyatlı’nın eserlerinin eğitsel değerler açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 402–418. [Google Scholar]
 3. Ay, H., & Ünal, F. T. (2020). Eğitim bilişim ağında yer alan çocuk kitapları dizisinin eğitsel değerler kapsamında incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 20, 43–63. https://doi.org/10.29000/rumelide.791081 [Google Scholar] [Crossref] 
 4. Aydın, İ., & Öksüz, A. (2021). Çocuk kitaplarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 25, 579–619. https://doi.org/10.29000/rumelide.1036589 [Google Scholar] [Crossref] 
 5. Bayram, B. & Elban, M. (2017). Türkçe ders kitaplarında millî kimliğe ilişkin unsurların incelenmesi, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, ss.19-27. [Google Scholar]
 6. Bayram, B. & Yılmaz, S. (2019). Değer eğitiminde edebî türlerin kullanımı. Salih Zeki Genç & Adem Beldağ  (Ed.) Karakter ve değer eğitimi, farklı bakışlar, örnek etkinlikler (ss. 279-293). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık [Google Scholar]
 7. Erdem, M. (2020). Hasan Aycın’ın çocuk kitaplarında eğitsel değerler. Afyon Kocatepe Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü [Google Scholar]
 8. Kaya, M. (2020). Minik teyze öyküsünde işlenen eğitsel değerlerin duygusal yön analizi ile belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 34–42. [Google Scholar]
 9. Sezer, A., Çoban, O., & Akşit, İ. (2017). Öğretmenlerin sorumluluk değeri algılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi Dergi, 3(1), 122–144. [Google Scholar]
 10. Susar Kırmızı, F. (2014). 4. sınıf Türkçe ders kitabı metinlerinde yer alan değerler. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 217–259. [Google Scholar]
 11. Tavuş, Z. G. (2015). Gülten Dayıoğlu’nun hikâyelerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. [Google Scholar]
 12. Tuna, S. T. (2021). Türk tasavvuf edebiyatı örneklerinde özdenetim değeri ve kendini bilmek. Turkish Studies -Language and Literature, 16(3), 2037–2052. [Google Scholar]